Visie

VISIE ONDERNEMERSVERENIGING BLOEMENDAAL DORP:

De ondernemersvereniging streeft naar een bruisende vitale winkelstraat, ter bevordering van een positieve bijdrage aan een goed woon- en leef en werkklimaat in Bloemendaal. Dit komt zowel de winkeliers aan de winkelstraat ten goede,  als ook bewoners van Bloemendaal, andere ondernemers en andere organisaties, zoals de gemeente. In onze samenleving scharniert het een met het ander. 

Als speerpunten ziet de ondernemersvereniging een schone, veilige, goed bereikbare winkelstraat. 

 

HOE DIT TE BEREIKEN:

 • Door beperking leegstand panden. 
 • Organiseren van activiteiten. 
 • Het noodzakelijk herinrichten van de winkelstraat. 
 • Het verbeteren van de parkeervoorzieningen, 
 • Verbeteren van de bereikbaarheid. 
 • Aanpassen feestverlichting.
 • Aanpassen bloemensbaskets.
 • Schoonmaakacties.
 • Verbeteren veiligheid.
 • Verbetering communicatie.
 • Verbetering samenwerking met gemeente, bewoners andere organisaties, eigenaren van panden.