Aanmelden Jaarmarkt


Aanmelden Jaarmarkt Bloemendaal voor zaterdag 1 september 2018 (voor standhouders en ondernemers)

Alle deelnemers van 2016 hebben voorrang op nieuwe aanmeldingen. Valt iemand af uit bijv. de branche mode, dan wordt uit de nieuwe aanmeldingen iemand gekozen die deze leegte kan opvullen. De organisatie streeft naar een gelijkwaardige verdeling aan het aanbod, de kwaliteit en de prijsverhoudingen.

Daarnaast hebben ondernemers uit de winkelstraat recht om voor hun eigen pand te staan met een kraam. Een nieuwe ondernemer kan zich aanmelden voor een kraam, maar er staat al jaren een kraam van een buitenstaander. Hier grijpt de organisatie in en zorgt voor een passende plek in de directe omgeving. Lees de onderstaande regels goed door!

  1.   Aanmeldingen moeten voor 1 mei 2018 binnen zijn.
  2. De aanmeldingen worden verwerkt voor 1 juni.
  3. De nota’s worden verstuurd voor 1 juli.
  4. De nota’s moeten voldaan zijn voor 1 augustus, dit i.v.m. de vakanties.
  5. Afmeldingen binnen voor 1 juli worden kosteloos geannuleerd. Eventuele betaling wordt teruggestort.
  6. Meldt u na 1 augustus af en heeft al betaald, dan heeft u geen recht meer op terugbetaling.
  7. Komt u op de dag van de markt om welke reden dan ook niet opdagen bent u uw plaats kwijt en staat u het jaar daarna weer op de reservelijst. Waarom deze maatregel: Wij hebben een luxe probleem met meer aanmeldingen dan standplaatsen.
  8. VRIJE PLEK: Vrije plekken of grondplaatsen hebben dezelfde afmetingen als een kraam, dus met een minimale afmeting van 4 meter.
  9. Houdt u er rekening mee, dat op een uitzondering na er geen stroom is op de markt.
  10. Aanmelden kan alleen via het aanmeldingsformulier. Niet volledig ingevulde aanmelding wordt niet verwerkt.

Aanmelden de jaarmarkt 1 september 2018 is op dit moment nog niet mogelijk.

Nadere informatie volgt spoedig.