ASHRAYA


IMG copyOok dit jaar zullen er op de jaarmarkt in de tuin van de Dorpskerk weer tweedehands artikelen worden verkocht en wordt er thee of koffie met gebak geserveerd. De opbrengst is geheel voor ASHRAYA (= schuilplaats) een tehuis,opgericht in 2007, voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in Coimbatore, een miljoenenstad in Zuid-India . Er worden ca. 24 kinderen en jongvolwassenen opgevangen door een staf van 5 medewerkers. De kinderen krijgen daar therapie en worden opgeleid zodat ze in de toekomst voor een eigen ( bescheiden) inkomen kunnen zorgen. In de Indiase cultuur wordt een kind met een beperking vaak gezien als een schande voor de familie. Daardoor is men geneigd het kind te verbergen. De gevolgen daarvan zijn voorstelbaar: verwaarlozing, slechte verzorging, geen opleiding. En dan resteert vaak alleen nog een toekomst als bedelaar, zwerver of in de prostitutie. Daarom probeert men in Ashraya de kinderen te leren om in de toekomst in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Ashraya biedt een rustplaats met aandacht, steun, bescherming, verzorging, onderwijs en therapie voor deze kinderen. Ashraya is geheel afhankelijk van giften en donaties, vooral uit India zelf maar zeker ook vanuit her buitenland. De diaconie van de dorpskerk heeft dit tehuis al enkele jaren financieel ondersteund en zal op de jaarmarkt voor Ashraya collecteren. Uw bijdrage zal bijzonder op prijs worden gesteld. Ashraya wordt bestuurd door Green Valley Charitable Trust, zie http://www.greenvalleycharitabletrust.orgIMG_0002 copy

Laat commentaar achter